güncel yazılar...
Loading...

Full Set of Bills of Lading Nedir?

Konteyner taşımacılığında kullanılan konşimentolar, ister hat konşimentosu olsun isterse de forwarder konşimentosu olsun, genel olarak 3 orjinal ve 3 kopya olarak basılmaktadırlar.

Bu şekilde 3 orjinal ve 3 kopya halinde takım olarak basılan konşimento setine, Türkçe olarak "Tam Takım Konşimento", İngilizce olarak ise "Full Set of Bills of Lading" denilmektedir.

Tam takım konşimento terimi, özellikle akreditifli ödemelerde karşımıza çıkan bir bir metin olup, amir bankalar açmış oldukları akreditiflerde eğer denizyolu taşıması söz konusu ile çoğunlukla tam takım konşimento setinin ibraz edilmesini talep etmektedirler.


Bugünkü yazımda tam takım konşimento seti ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Akreditif Metinlerinde Geçen Tam Takım Konşimento Örnekleri

Aşağıda, bazı akreditif örnek metinlerinde geçen tam takım konşimento ile ilgili ifadelere yer verilmiştir.
  • Full set of original clean shipped on board marine bill of lading, made out or endorsed to the order of Southeast Bank Limited, Khatungonj Branch, Chittagong, Bangladesh showing freight prepaid and marked notify applicant and ourselves. 
  • Full set of clean on board shipping company bills of lading, to order Gumhouria Bank Main Branch Tripoli, notify account: applicant, and signed by shipmaster or his agent showing freight prepaid indicating the age of the vessel and L/C No.
Akreditif kuralları yalnızca orjinal konşimentoları taşıma belgesi olarak kabul etmesine rağmen, herhangi bir rezerve sebebiyet vermemek amacıyla, tam takım konşimento talep edilen akreditiflerde 3 orjinal ve 3 kopya olarak basılan, tüm konşimento nüshalarının ibraz edilmesi yerleşik bir uygulamadır.

Bazı akreditiflerde, orjinal konşimentolardan bir tanesinin akreditif amirine kargo yolu ile ayrıca gönderilmesi talep edilebilmektedir. Bu tarz uygulamalar her ne kadar ihracatçılar için büyük risk oluştursa da, eğer 1 orjinal konşimento nüshasının akreditif amirine kargo yolu ile gönderilmesi talep edilmiş ise, bankaya ancak 2 orjinal ve 3 kopya konşimento nüshası ibraz edilebilecektir.

Yine bazı akreditiflerde ise amir bankalar 3 orjinal ve 4 kopya konşimento nüshasının ibraz edilmesini talep edebilmektedirler.

İhracatçı firmalar, yukarıdaki gibi nüanslar karşısında rezerve düşmemek için, her zaman olduğu gibi akreditif metinlerini yükleme öncesinde sıkı bir incelemeye tabii tutmalıdırlar.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.